Nieuw bestuur Combi Amsterdam

Beste zeilers, ouders en coaches,

gisteravond hebben wij het bestuur van Combi Amsterdam na vele jaren overgedragen aan een drietal nieuwe bestuursleden.
Zij zullen er met veel enthousiasme tegen aan gaan en ongetwijfeld een frisse koers gaan uitzetten samen met de Combi-verenigingen.

Heel graag willen Elmar Pigeaud, Barend-Jan Binckhorst en ondergetekende jullie bedanken voor die mooie jaren.
Wij hebben veel veranderingen gerealiseerd met zijn allen en het regionale jeugdwedstrijdzeilen kunnen moderniseren en stimuleren.
Daarom zijn wij jullie allemaal heel dankbaar.
Graag zien wij jullie komend seizoen allemaal terug op de steiger of ergens bij een boei.

Voor nu vertrouwen wij jullie met veel plezier toe aan:

Jan Willem Harwijne, voorzitter,
Peter van Tol, secretaris en
Alexander Nierstartsz, penningmeester.

Met vriendelijke groet,
Tjerk Heringa,
ex-voorzitter Combi Amsterdam.