Regels voor deelname

Voor Combi Amsterdam geldt:

  • Een Opti Groen zeiler mag varen in een ongemeten boot (wel met uniek zeilnummer, zie beleid hierover).
  • Een Optimist zeiler mag meedoen in een gemeten boot, hij moet in het bezit zijn van een startlicentie.
  • Combi’s worden georganiseerd door aparte verenigingen en je schrijft je in voor een individuele Combi bij die ene club. Wij ontvangen na afloop de uitslagen van die vereniging en voegen dat (op basis van je zeilnummer) samen tot een Totaalklassement.

Deelname staat trouwens open voor elke zeiler in Nederland.
Je hoeft geen lid te zijn van een van de verenigingen in Combi Amsterdam.

Voor deelname aan de Combi-NL geldt:

  • Een Optimist Groen zeiler mag varen in een ongemeten boot (wel met uniek zeilnummer, zie beleid hierover).
  • Het Combi-NL evenement wordt niet door ons georganiseerd.

Inschrijven met verschillende zeilnummers
(Niet doen. Nee, echt niet!)

Inschrijven gaat op zeilnummer, niet op naam, telefoonnummer of de kleur van je ogen.
Je schrijft in als boot, niet als Jantje of Fleurtje.
Dat is logisch, want er kunnen best twee zeilers met dezelfde naam bestaan.
Als je tijdens de serie (tussen Combi’s in) van boot of zeilnummer wisselt, dan kom je in problemen.
Het is je eigen verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat je gegevens kloppen en blijven kloppen. Jij moet er voor zorgen dat wij, als overkoepelende Combi Amsterdam, weten dat er iets veranderd is.

Hoe werkt het?

Je schrijft in voor een individueel Combi-element bij de vereniging die dat weekend organiseert.
Als Combi Amsterdam hebben wij daar geen bemoeienis mee.
Je verschijnt in de uitslag van dat weekend met het zeilnummer dat je voor dat weekend hebt opgegeven.
Wij krijgen na afloop hun bestand met uitslagen binnen, importeren dat in het scoring-programma en berekenen het Totaalklassement.
Als je het weekend er op, bij een andere vereniging, met een nieuw zeilnummer inschrijft, dan geldt dat voor ons gewoon als een nieuwe extra deelnemer aan de serie.

Bijvoorbeeld: je vaart Combi Loosdrecht in de NED 1234 en je koopt daarna een nieuwe boot waardoor je de volgende Combi’s vaart in de NED 5678.
In de Totaalstand sta je dan vemeld als twee verschillende boten die allebei veel DNC’s (Did not compete) scoren.
Beide boten scoren in de Totaalstand dan lager dan nodig is.

De scoring-software vraagt zich niet af of twee verschillende boten die in verschillende Combi’s hebben gevaren, misschien dezelfde stuurman hebben.

Wat te doen als je echt niet anders kan?

Correctie achteraf is – in uitzonderingsgevallen – mogelijk, maar je hebt er geen recht op.
Achteraf corrigeren is lastig en veel werk.
Vaar dus in principe de hele serie met dezelfde boot!

Als je tijdens de serie echt perse van boot moet wisselen, dan MOET je vooraf een e-mail sturen naar Combi Amsterdam om hier toestemming voor te vragen. Het is niet voldoende om het bij een individuele vereniging bij de inschrijfbalie te melden, want dan is het (misschien) bekend bij de vereniging die die ene Combi organiseert, maar niet bij de koepel Combi Amsterdam.

Mocht er tijdens de Combi’s desondanks toch een foutje gemaakt zijn, dan MOET je ons direct e-mailen, zodat het meteen gecorrigeerd kan worden en alle deelnemers op de hoogte zijn van de nieuwe tussenstand in het klassement.

Achteraf, na de prijsuitreiking van de Slotcombi kunnen wij geen correcties meer uitvoeren omdat het niet eerlijk is tegenover andere kinderen die wel netjes hebben ingeschreven.
Zeilers houden tijdens het seizoen de totaalstanden goed in de gaten en plannen daar ook op.
Bovendien zijn er prijzen uitgereikt, wisselprijzen gegeven, is er bepaald wie in de Gold Fleet van Combi-NL mag uitkomen en wie er promoveren.

Wij gaan dus na de Prijsuitreiking van de Slotcombi geen inschrijffouten meer corrigeren, behalve in hele uitzonderlijke gevallen.

Het is kortom je eigen verantwoordelijkheid om:

  • correct in te schrijven;
  • vooraf contact met ons op te nemen als je tussentijds van boot moet veranderen;
  • het Totaalklassement in de gaten te houden;
  • ons onmiddelijk te e-mailen als er onverhoopt toch iets fout is gegaan