Optimist groepen (Groen en Optimist)

In 2024 is in overleg  met de Optimist Club Nederland (OCN) en het Watersportverbond besloten tot een aanpassing van de vloot indeling voor Optimist-zeilers in Nederland met ingang van 1 januari 2024.

Waarom

De Optimist is een belangrijke klasse in de zeilsport. Het is niet alleen een klasse waarin duizenden kinderen kennis maken met het plezier van het zeilen, maar ook een kraamkamer voor toekomstige kampioenen.
Door verschillende oorzaken, zoals een veranderend bezighedenpatroon en de toenemende vergrijzing, neemt het aantal sportende kinderen af. Deze trend is ook zichtbaar in het jeugd(wedstrijd)zeilen.
Grotere regio’s, zoals Combi Amsterdam en Combi Rotterdam, zagen de afgelopen jaargang een teruggang van het aantal deelnemers van ruwweg 45%. In kleinere regio’s is deze situatie nog ernstiger.
Dit probleem behoeft dringend aandacht, wij hebben allen baat bij grote startvelden en een gezonde competitie.
Dit geldt niet alleen voor toptalenten, maar vooral voor de overgrote meerderheid van de jeugdzeilers die genieten van het wedstrijdzeilen als breedtesport.

Het oude promotiebeleid sloot niet meer aan bij de actuele ontwikkelingen in de sport en was niet in het belang van de zeilers, verenigingen en Combi-regio’s. Ook functioneerde het oude promotiebeleid niet goed.
De startgroepen in Groen waren groot en van hoge kwaliteit met grote verschillen. De doorstroming van Groen (voorheen C) naar Optimist (voorheen A/B) stagneerde en regelmatig is de stap van Groen naar Landelijke zeilen gemaakt, met overslaan van Combi Optimist (voorheen A/B). Daarnaast zijn er grote niveauverschillen tussen de grote en de kleine Combi-regio’s.

Het werd dan ook hoog tijd voor een nieuw beleid dat voor elke regio werkt en tegemoetkomt aan de behoeften van zowel de recreatieve jeugdzeilers als de fanatieke talenten. Met als doel om het jeugdzeilen weer een solide basis te geven voor de toekomst.
Dat is in het belang van de jeugdzeilers, de verenigingen, de Combi-regio’s, de toptalenten en van het jeugdzeilen als breedtesport in het algemeen. De wijziging in het promotiebeleid is lang besproken en de beslissing is na rijp beraad unaniem genomen.

Doelen

  • Bevorderen van interessante en leerzame startvelden van voldoende grootte in de Combi-wedstrijden;
  • Vereenvoudiging van de groepsindeling; regels moeten duidelijk en begrijpelijk zijn;
  • Voorkomen dat kinderen het zeilen onnodig vaarwel zeggen, omdat ze zeilen in een klasse waar zij nog niet aan toe zijn;
  • Het bevorderen dat kinderen bij hun vereniging getraind worden op basis van hun individuele kwaliteiten en ambities; niet elk kind heeft de ambitie om nationaal of internationaal te zeilen;
  • Aansluiten bij de internationale regels;
  • Kinderen de vrijheid geven om te zeilen waar, wat en hoe ze willen;
  • Individuele regio’s de vrijheid bieden om hun Combi-wedstrijden optimaal in te richten voor de situatie in hun regio.

 

Optimist Groen

Optimist Groen is een belangrijke volgende stap in het CWO-programma, omdat het aanzienlijk bijdraagt aan de vaardigheidsontwikkeling van zeilers en hen in staat stelt hun onafhankelijkheid te verbeteren, zowel op als naast het water.

Optimist Groen staat open voor minder ervaren Optimist zeilers. De nadruk ligt op plezier en het doel van dit evenement is om minder ervaren zeilers de mogelijkheid te bieden om te zeilen en deel te nemen zonder dat ze de behoefte of last voelen om te zeilen in de meer competitieve vloot. De wedstrijdregels zijn belangrijk en worden uitgelegd, maar leren racen terwijl je plezier hebt is net zo belangrijk. Deze regels zijn gestructureerd binnen De Regels voor Wedstrijdzeilen om een flexibele, minder gestructureerde en minder formele raceomgeving te bieden. In Optimist Groen is geen meetcertificaat nodig voor de gebruikte uitrusting en is er geen wedstrijdlicentie vereist. Er is wel een WA-verzekering vereist.

Optimist Groen wordt niet altijd gescoord. Alle deelnemers ontvangen deelname-medailles in plaats van klassementsprijzen. Hoewel de uitslag van de race kan worden bijgehouden, is wie wint minder belangrijk dan leren, verbeteren en plezier hebben onderweg. Ouders en concurrenten die op zoek zijn naar een meer competitieve omgeving moeten Optimist overwegen.

Het programma heeft ook tot doel ouders bij de activiteit te betrekken waarbij ze hun zeilers aan het einde van de activiteiten van de dag helpen met tuigage en voorbereiding en uitpakken en inpakken. De zeilers zijn nu verantwoordelijk voor hun boten, het is niet langer de taak van de instructeur of coach om de boten klaar te maken of in te pakken! De voorbereiding van boten en uitrusting is een belangrijke vaardigheid voor een race- of recreatie-zeiler.

Het doel van het on-water-zeilprogramma is om Optimist Groen zeilers kennis te laten maken met rond- de-boei-races, in een omgeving die voor hen niet overweldigend is. Er wordt een pre-race briefing (palaver) gehouden die een focusonderwerp behandelt voor de zeilactiviteit van het weekend. Dit is ook een geweldige kans voor de zeilers om vragen te stellen of opheldering te krijgen over de details van alle vaardigheden en kennis die ze ontwikkelen. Hun coach zal op het water zijn om hen te ondersteunen en te coachen op de baan, waardoor hun leren en ontwikkeling worden gemaximaliseerd.

Na elke zeilsessie zal een post-race debriefing worden gehouden om de activiteiten van de dag te bekijken en te zien hoe het ging met het focus-topic van de sessie. Een certificaat “Boot van de Dag” wordt uitgereikt door de lokale Coach. Dit kan worden toegekend voor het zeilen van de baan zonder te kapseizen, voor het krijgen van een goede start, voor de meeste raceoverwinningen of voor het correct rondvaren op de baan

Nieuwe Optimist vloten (niet in Groen!):

Om Optimist zeilen in de Combi zo eerlijk mogelijk te maken, plaatsen we elke zeiler in een leeftijdsgroep, een vloot genoemd. Prijzen worden meestal toegekend aan de beste zeilers in elke leeftijdsgroep of vloot.

O11-wit-vloot is voor zeilers van 10 jaar en jonger.
O13-blauw-vloot is voor zeilers die 11 of 12 zijn.
O16-rood-vloot is voor zeilers die 13, 14 of 15 zijn.
In alle vloten is de bepalende datum de leeftijd van de zeiler op de laatste dag van het lopende jaar.
Bij de meeste evenementen starten de vloten allemaal op hetzelfde moment, racen ze op hetzelfde parcours en is er een algemeen klassement.