Contact

Bestuur Vereniging Combi Amsterdam
Voorzitter:
Tjerk Heringa (Wsv Braassemermeer)
T: 0629060287

Penningmeester:
Elmar Pigeaud (KNZ&RV)

Secreataris:
Barend-Jan Binckhorst (KWV Loosdrecht)

E-mail: bestuur@combiamsterdam.nl


Combi uitslagen
Vacant


Webmaster
Vacant


Optimist Club Nederland
Anneke Born
 secretaris@optimist.nl


Splash Klasse Organisatie
Dineke van Leijen
 secretariaat@splashclass.org


Klasse organisatie RS-Feva
Elizabeth Rot
 elizabeth@familierot.nl


Klasse organisatie Laser
Marga Pelt
lonsecretariaat@gmail.com