Regels voor deelname

Voor de standaard combi evenementen geldt:

Voor Combi Amsterdam geldt:

  • Een C zeiler mag varen in een ongemeten boot (wel met uniek zeilnummer, zie beleid hierover).
  • Een B zeiler mag meedoen in een gemeten boot, hij moet in het bezit zijn van een startlicentie.
  • Een A zeiler mag meedoen in een gemeten boot, hij moet in het bezit zijn van een startlicentie.

Deelname staat trouwens open voor elke zeiler in Nederland. Je hoeft geen lid te zijn van een van de verenigingen in Combi Amsterdam.

Voor deelname aan de Landelijke combi finale geldt:

  • Een C zeiler mag varen in een ongemeten boot (wel met uniek zeilnummer, zie beleid hierover).
  • Een B zeiler mag meedoen in een gemeten boot, hij moet in het bezit zijn van een startlicentie.
  • Een A zeiler mag meedoen in een gemeten boot, hij moet in het bezit zijn van een startlicentie.