Promotiebeleid

Dit promotie beleid geldt voor alle klassen waar in A, B en/of C groepen wordt gezeild.

Zowel voor promotie van C naar B als van B naar A geldt:

  • Bepaal per klasse het aantal zeilers dat minimaal de helft van alle wedstrijden heeft gezeild afgerond naar boven. Eenderde van dit aantal promoveert verplicht.
  • Promotie wordt bepaald op basis van het eindklassement van de Voorjaarscombi.
  • Promotie gaat in op 1 september van datzelfde jaar.
  • Zeilers die promoveren en deelname hebben afgedwongen aan de Landelijke Combifinale, nemen aan de Combifinale (begin september) deel in hun oorspronkelijke klasse.

Optimist C:

De 1ste 25 Optimist C zeilers in het totaal klassement zullen in het jaar daarop volgend mee MOETEN doen in de Optimist B. Er is dus een verplichte promotie voor deze zeilers. Andere zeilers mogen natuurlijk ook vrijwillig overstappen. De zeilers die promoveren zullen we op de website publiceren.

Zeilers kunnen maximaal TWEE JAAR in Optimist-C deelnemen, daarna worden zij automatisch een B-zeiler.

Uitzonderingen:

  • Een zeiler die de afgelopen twee jaar maximaal aan 6 combi’s heeft meegedaan.
  • Een zeiler die vooraf schriftelijke toestemming heeft gekregen van het bestuur van de betreffende Combi-regio.

Elke C of B zeiler die in het verleden heeft deelgenomen aan selectie evenementen is vanaf dat moment een A zeiler.
De enige uitzondering vormt het selectie evenement bij WSV de Braasemmermeer, deze is toegankelijk voor A en B zeilers.

Het aantal zeilers per klasse dat verplicht promoveert dient te worden bekend gemaakt bij de uitreiking van de combi totaal prijzen (tijdens de afsluitende combi van het betreffende jaar).

Deelname aan een selectie-evenement na de slotcombi heeft geen invloed op de deelname aan de Landelijke combi finale, maar eventueel wel op het volgende jaar.

Voorbeeld:
Een zeiler die niet verplicht hoeft te promoveren en die deelneemt aan de U4 Workum 2 mag met de Landelijke Combi finale in de B uitkomen, echter het volgende jaar komt hij door zijn deelname aan een selectie evenement wel verplicht uit in de A.