Helaas, geen Combi Braassem

Helaas kan Combi Braassem op 3 en 4 oktober niet doorgaan dit jaar.
 
Het bestuur van de Watersportvereniging is bang dat er door de Veiligheidsregio een limiet zal worden gesteld aan het aantal deelnemers.
 
Ook zijn ze bezorgd over eventueel slecht weer waardoor het niet mogelijk zou zijn om – bij regen – 1,5 meter afstand te houden.
 
Wij vinden het besluit jammer, maar we respecteren het natuurlijk volledig. Volgend jaar beter.
————-
Wij ontvingen onderstaande uitleg van Wv Braassemermeer.

Helaas heeft de WV Braassemermeer geen toestemming gekregen voor de organisatie van de Combi wedstrijden in het weekend van 3-4 oktober. Door het toenemende aantal Corona besmettingen in de regio, zijn wij genoodzaakt om voor alle evenementen (opnieuw) toestemming aan te vragen. Ondanks een limiet aan het aantal deelnemers (50 boten )en alle door ons voorgestelde beperkingen, is het niet mogelijk om bij koud en slecht weer de veiligheid en de 1,5 meter regel van de deelnemers en ouders/begeleiders te garanderen. Het clubhuis is tijdens de evenement deels afgesloten en het haventerrein zeer beperkt toegankelijk voor ouders/begeleiders. Wij hopen iedereen in 2021 weer in goede gezondheid en met veel sportiviteit te mogen begroeten. Voor vragen/opmerkingen graag een e-mail naar voorzitter@braassemermeer.nl