Een alternatief voor Combi braassem

Beste zeilers,
nu Combi Braassem dit jaar niet doorgaat, zijn wij gaan kijken naar een andere mogelijkheid.
Zoals het er nu uitziet, gaan we in dat weekend van 3 en 4 oktober een hele nieuwe combi op het IJmeer organiseren.
Wij werken nu nog aan de details, maar het belooft heel gaaf te worden.
Jullie horen ze snel mogelijk meer nieuws.