De Combi Westeinder van 2021 is geannuleerd.

Met pijn in het hart hebben we, voor het tweede achtereenvolgende jaar, de combi moeten annuleren. Dit jaar was hij gepland voor 5 en 6 juni. Alhoewel er in het begin van het jaar even hoop gloorde, is de realiteit toch duidelijk anders.

Als wedstrijden toch weer zouden mogen in juni, en dat is op het moment van schrijven nog onzeker, dan is dat naar onze overtuiging nog steeds met restricties voor afstand, en wat er verder nog voor eisen door de overheid worden gesteld.

De conclusie was dan ook: dit moeten we nu niet willen! Hoe graag we ook weer een wedstrijd willen organiseren en varen, op deze schaal is dat gewoon moeilijk uitvoerbaar. Zeker als je iedereen, ook de regulier aanwezige leden, veilig wilt houden.

Volgend jaar kunnen we hopelijk weer als vanouds organiseren!

De eindorganisatie van de Combi Westeinder,

Peter van Tol (WVA)

Hans Tijsma (WVNM)